Regulamin - Kraków - Gabinet JuriMo
Regulamin

Regulamin

1. JuriMo – Studio Masażu i Terapii Naturalnej w Krakowie
przy ulicy Siemiradzkiego 20A/6, zwane dalej Studiem, świadczy usługi w zakresie:
– Masaży klasycznych, relaksacyjnych, orientalnych;
– Treningów personalnych, ćwiczeń profilaktycznych;
– Zabiegów świecowania i konchowania uszu;
– Kursów masażu, warsztatów relaksacyjnych;
– Seansów w saunie na podczerwień.

2. Studio jest czynne od poniedziałku do piątku od 10.00 do 20.00
oraz w soboty w godzinach 10:00 – 17:00, w Święta nieczynne.

3. Z usług Studia mają prawo korzystać wszyscy chętni, zwani dalej Klientami, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. W celu skorzystania z usług Studio konieczna jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna, osobista lub online.

5. Klient zobowiązuje się do realizacji usługi zgodnie z wyznaczoną godziną.

6Odwołanie wizyty musi zostać dokonane z wyprzedzeniem co najmniej 24-godzinnym. W przeciwnym razie klient zobowiązuje się do uiszczenia pełnej opłaty.
* Jeśli przyczyną późnego odwołania jest nagły wypadek lub choroba – po opłaceniu nieodbytej sesji klient może umówić się na kolejny termin za darmo.

7. Podstawą do korzystania z usług Studia jest dokonanie opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

8. W Studio istnieje możliwość płatności gotówką, kartami płatniczymi oraz przelewem po wcześniejszym uzgodnieniu. Studio nie pobiera dodatkowych opłat za transakcję niegotówkowe.

9. Klient może dokonać zakupu karnetu, który należy wykorzystać przed końcem ustalonego terminu ważności od daty zakupu. Studio nie będzie zwracało pieniędzy za niewykorzystane usługi.

10. W przypadku nie odwołania wizyty, kupony promocyjne i bony przepadają.

11. Klienci są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ, bezpieczeństwa własnego.

12. Klienci są zobowiązani do przedstawienia terapeucie chorób i dolegliwości, które mogą być przeciwwskazaniem do korzystania z usług Studia.

13. Klienci korzystający z usług Studia zobowiązani są do pozostawienia swoich rzeczy osobistych w szafkach szatniowych.

14. Na terenie studia obowiązuje noszenie obuwia zmiennego lub jednorazowych ochraniaczy.

15. Zabrania się: – samowolnego korzystania z sauny InfraRed oraz samodzielnego ustawienia parametrów pracy sauny, – wprowadzania osób postronnych do Studio, – palenia tytoniu na terenie Studio i klatce schodowej, – wnoszenia i spożywania alkoholu na terenie całego Studio, – przebywania na terenie Studio osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz środków odurzająco-dopingowych, – wprowadzania zwierząt na teren Studio, – umieszczania reklam i akwizycji bez zgody kierownictwa Studia.

16. Każdy Klient Studio jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.

17. Pracownicy Studio Masażu sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Klienci przebywający na terenie Studia są zobowiązani do podporządkowania się ich poleceniom.